DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Hoa Thành Trung

Tuyên Quang

10

2

Nguyễn Văn Anh

Tuyên Quang

10

3

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

10

4

Phan Thanh Tùng

Hà Nội

1

5

Ma Văn Dùng

Tuyên Quang

0

6

Nguyễn Trường Minh

Hà Nội

0

7

Nguyễn Xuân Trường trường Huy

Ninh Bình

3

8

Hoàng Thị Thu Hoài

Tuyên Quang

10

9

Mrbaba

Tuyên Quang

0

10

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

10

11

Đinh Nho Lý

Hà Tĩnh

10

12

Lưu Minh Phụng

Tuyên Quang

0

13

Nguyễn Xuân Trường

Tuyên Quang

4

14

Nguyễn Kiều Anh

Tuyên Quang

5

15

Đinh Hải Ngọc

Tuyên Quang

10